Meie koostööpartnerid ja toetajad

Meie koostööpartnerid ja toetajad

Naiste tugikeskused

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

naistetugikeskus@gmail.com  53332627

www.naistetugikeskus.eu

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

laanenaistetugi@gmail.com 5042300,

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

www.laanenaistetugi.ee

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com  57570911

 

Virumaa Naiste Tugikeskus

virunaistekeskus@gmail.com  56297745

www.virunaistetugi.ee

 

Valgamaa Naiste Tugikeskus

valgamaanaistetugikeskus@gmail.com 53032544

www.valganaistevarjupaik.ee

 

Viljandimaa Naiste Tugikeskus

viljandinaistetugi@gmail.com  58050535

www.viljandinaistetugi.eu

 

Võrumaa Naiste Tugikeskus

vorunaistetugi@gmail.com 52 83 615

www.vorunaistetugi.ee

 

 

Teised ohvreid abistavad asutused

Politsei

Tel.: 112
http://www.politsei.ee/

 

Riiklikud ohvriabitöötajad

26 ohvriabitöötajat üle Eesti, kes pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge, infot abisaamise võimalustest ning juhendavad, kuidas organisatsioonidega suhelda.
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed

 

Meie toetajad

 

Oleme tänulikud meie endistele ja praegustele toetajatele

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

https://kysk.ee/

 

Hasartmängumaksu Nõukogu/Sotsiaalministeerium

http://www.hmn.ee/

http://www.sm.ee/

 

Sotsiaalkindlustusamet

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

 

Eesti Naiste Varjupaikade Liit

http://www.naisteliin.ee/

 

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus oli aastatel 2013-2016 Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööpartner projektis Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public ”, mida viidi ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel.Tänu projektile oli meie klientidele tagatud tasuta psühholoogiline nõustamine/ psühhoteraapia ja  juriidiline abi.Projekti toetusel valmis meie koduleht.Meie töötajad said projekti raames regulaarset supervisiooni ja neil on võimalik osaleda  koolitustel ja muudel projekti üritustel.