Psühholoogiline vägivald

Psühholoogiline vägivald (ka vaimne, emotsionaalne vägivald) on verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikustunnet. Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Antud vägivallaliik on kõige levinum ning tavaliselt esineb see koos füüsilise, seksuaalse ja/või majandusliku vägivallaga. Ohvrid peavad emotsionaalset vägivalda ka kõige laastavamaks ja raskemini talutavaks. Emotsionaalne vägivald ei pea olema alati teise inimese otsene solvamine või ta peale karjumine. See võib väljenduda ka peenekoelise ja oskusliku manipuleerimise ja alandamise kaudu.

Järgnevalt on loetelu käitumisest, mis võib viidata emotsionaalsele vägivallale:

· Kritiseerimine ja halvustamine;
· Sõimamine;
· Süüdistamine;
· Alandamine;
· Hirmutamine ja ähvardamine (sh haiget tegemise või tapmisega ähvardamine);
· Süstemaatiline kontrollimine (sh liikumise, suhtlemise ja raha kasutamise kontrollimine);
· Sotsiaalne isoleerimine (nt sõprade, sugulastega suhtlemise või vaba aja veetmise ja hobidega tegelemise egoistliku võimu ja kontrolli vajadusest põhjustatud piiramine või keelamine);
· Manipuleerimine;
· Ignoreerimine;
· Ekstreemne armukadedus;
· Jne

Mitmed loetelus esinevad käitumised ei pruugi igal juhul viidata emotsionaalsele vägivallale, vaid kõik sõltub konkreetsest kontekstist. Lisaks ei ole tegu lõpliku loeteluga, siia kuuluvad veel näiteks solvamine, väärtuslike asjade hävitamine, jälitamine, jälgimine, tööle mittelubamine, aga ka kaudne vägivald, nt lemmiklooma piinamine.