Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada probleemsed olukorrad. Koos arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.
Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata klient tema isikupära, vajadusi ja keskkonda arvestades parimale võimalikule toimetuleku tasemele, parandades seeläbi tema heaolu ja leevendades pingeid. Psühholoog analüüsib olukorda kliendiga ning aitab välja selgitada sisemisi ja väliseid ressursse muudatuste esilekutsumiseks kliendi tunnetes, mõtetes ja käitumises ning teda ümbritsevas suhetekeskkonnas.