Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest. Seksuaalne vägivald võib olla paarisuhtes enam levinud, kui seda arvatakse. Siin peituvad põhjused kaua aega valitsenud patriarhaalsetes arusaamades, et abielus või paarisuhtes olemine tähendab kohustuslikku allumist partneri seksuaalsetele soovidele.

Seksuaalsest vägivallast võib rääkida kui tegemist on järgmiste nähtustega:

· Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine) ja märkused;
· Mittesoovitud seksuaalse sisuga kirjad, meilid, tekstisõnumid jms;
· Pealesunnitud suguühe partneriga;
· Partneri poolt pealesunnitud suguühe kellegi teisega kui partner;
· Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism);
· Vägistamine;
· Jne