Teised ohvreid abistavad asutused

Politsei

Tel.: 110
http://www.politsei.ee/

Hädaabi

Tel.: 112
http://www.rescue.ee/

Riiklikud ohvriabitöötajad

26 ohvriabitöötajat üle Eesti, kes pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge, infot abisaamise võimalustest ning juhendavad, kuidas organisatsioonidega suhelda.
http://www.ohvriabi.ee/