Ahistav jälitamine

Ahistamine

Ahistamine on üks kuritarvitamise vorme.

Mis on kuritarvitamine?

Kuritarvitus on igasugune käitumine või käitumismudel, mida kasutatakse teise inimese (inimeste) sundimiseks, tema üle võimutsemiseks või tema isoleerimiseks teistest. Kuritarvitus on igasugune võimu tarvitamine, mida üks osapool surub teisele peale kontrolli saavutamiseks.

Kuritarvitusel on erinevaid vorme:

 • füüsiline kuritarvitamine

 1. löömine;
 2. lämmatamine;
 3. vastu nägu löömine, kõrvetamine;
 4. tõukamine;
 5. relva kasutamine;
 6. füüsiline kinni hoidmine ja ohjeldamine;
 7. eluks vajalike asjade rikkumine või nende ära võtmine (toit, ravimid, magamine jne);
 8. jne
 • isoleerimine ja vabaduse piiramine
 1. perekonnaga ja sõpradega läbikäimise range kontrollimine ja keelamine,
 2. juurdepääs informatsioonile ja osavõtt organisatsiooni tööst ja üritustest,
 3. tuppa kinni panemine,
 4. liikumise takistamine,
 5. telefonkõnede kontrollimine,
 6. jne
 • psühholoogiline ja emotsionaalne kuritarvitamine

 1. pidev kritiseerimine, naeruvääristamine (inimese enda, tema perekonna, sõprade, elu jne.);
 2. alandamine ja halvustamine, valetamine.

Samuti:

 1. inimese enesehinnangu allasurumine;
 2. tema väärtushinnangute ja normide manipuleerimine eesmärgiga inimest oma kontrolli ja tahtmise alla saada;
 3. homoseksuaalsete inimeste mõnitamine;
 4. jne
 • ahistav käitumine

 1. jälitamine;
 2. järgnemine kooli, töökohale või koju;
 3. pidev helistamine;
 4. kirjadega pommitamine,
 5. sõprade, perekonna ja kaaslatse ahistamine;
 6. jne
 • ähvardused ja hirmutamine

 1. ähvardused haiget teha lähedasele, endale ja teistele (lapsed, perekond, sõbrad, lemmikloomad);
 2. ähvardused kaevata autoriteetsele isikule (õpetajale, politseile, ametnikele);
 3. ähvardus paljastada inimese HIV-positiivne staatus või kellegi seksuaalne orientatsioon tema kaaslasetele, perekonnale, naabritele;
 4. jne
 • majanduslik kuritarvitamine

 1. raha ja omandi varastamine ja kontrollimine;
 2. sõltuvuse tekitamine;
 3. rahaliste otsuste tegemine ilma teise osapoole nõusolekuta;
 4. jne
 • seksuaalne kuritarvitamine ja ahistamine
 1. vägistamine (seksi pealesurumine);
 2. teatud seksuaalse tegevuse pealesurumine, sundimine seksuaalvahekorraks (prostitutsioon);
 3. kritiseerimine, põlastav suhtumine kuna ei nõustunud seksiga;
 4. seksuaalvahekorrast kõikidele rääkimine;
 5. jne
 • omandi rikkumine

 1. mälestuseesemete hävitamine (piltide hävitamine);
 2. mööbli ja akende lõhkumine;
 3. asjade loopimine ja lõhkumine;
 4. riiete rikkumine;
 5. jne

Mida teada kuritarvitamisest?

  • Kuritarvitamine on alati kuritarvitaja (ahistaja) vastutus, sest ta on valinud sellise käitumise kasuks.
  • Ahistajad süüditavad sageli oma ohvreid (partnereid, pereliikmeid, sõpru, kolleege), et nad on sellise käitumise esile kutsunud. (Isegi pereliikmed, kaaslased ja politsei süüdistavad tihti ohvrit ennast.)
  • Ohvritel on raske ahistavast ja kuritarvitavast suhtest ennast lahti kiskuda.
  • Kuritarvitamine ei ole mitte mingil juhul heakskiidetud või terve viis probleemide lahendamiseks.
  • Ohvrid tunnevad ennast vastutavana kuritarvitamise pärast ja lasevad ennast ahistada, lootes et tulevikus seda enam ei juhtu.
  • Kuritarvitamine harilikult muutub hullemaks.
  • Sageli ahistaja vabandab pärast kuritarvitamist, lubades, et enam seda ei juhtu. See on vale!!!!

Kuritarvitamise ja ahistamise tulemuseks võib olla: häbitunne, enese süüdistamine, füüsilised vigastused ja traumad, lühi- ja pikaajalised terviseprobleemid, unetus, hirm, pidev valvelolek, närvilisus, eemaletõmbumine, usaldamatus, madal enesehinnang, muretsemine, depressioon, lootusetuse tunne, šokk jne.

Mis on seksuaalne ahistamine?

Iga kord kui üks osapool räägib seksist või puudutab või käitub viisil, mis tekitab ebamugava tunde ja mida palutakse lõpetada, on tegemist seksuaalse ahistamisega.

Ahistajaks on sageli inimene kelle käes on võim- ülemus, õpetaja, suurem ja tugevam kaaslane.

Seksuaalne ahistamine ei ole alati seksuaalne kuritarvitamine, aga see võib selleni viia.

Seksuaalne ahistamine võib olla ka mitte otsene. Näiteks, kui sinu töö ja amet kannatavad selle all, et sinu kolleegil on teie mõlema ülemusega seksuaalsuhe ja selle tulemused mõjutavad negatiivselt sinu tööd.

Seksuaalseks ahistamiseks peetakse:

 • kommentaarid kellegi keha, riiete ja soo kohta;
 • mõnitavad naljad, märkused ja narrimine;
 • seksist keeldumise korral vihjed ja ähvardused;
 • solvavad häälitsused;
 • keha jõllitamine ja vahtimine;
 • rõvedad liigutused;
 • käperdamine ja näpistamine;
 • enda vastu surumine;
 • jne

Mida teha kui sind keegi ahistab:

 • saa aru, et sa ei ole kuritarvituse ja ahistamise eest vastutav;
 • saa aru, et vägivald ja kuritarvitamine ei lõppe iseenesest – tavaliselt on sellised juhtumid korduvad;
 • ära hoia seda enda teada. Räägi kellelegi, keda sa usaldad ja mine polisteisse;
 • otsi professionaalset abi- mine arsti või psühhiaatri juurde, pöördu kriisiabi keskusesse;
 • sinu otsustada on, kuidas sa soovid oma elu elada ja kas sa soovid vägivaldset suhet jätkata. Seda ei saa ja ei tohi keegi teine sinu eest otsustada.

Tee endale selgeks, mis on kuritarvitamine ning kuidas käituda juhul kui sinu, su lähedaste või su laste elu ja tervis on ohus.