Juhtumipõhine nõustamine

Teenuse sisuks on vägivalda kogenud või vägivalla ohus naisega (vajadusel ka tema lastega) kohtumine, ärakuulamine ja emotsionaalne toetamine.

Juhtumipõhisel nõustamisel toimub klientide individuaalsete vajaduste väljaselgitamine ja täpsema info andmine nende seaduslikest õigustest ja varjupaiga poolt pakutavatest teenustest. Samuti väljaspool varjupaika kättesaadavatest abivõimalustest, naiste (ja vajadusel nende laste) jõustamine ning individuaalse tegevusplaani koostamine.

Vajadusel toimub turvariskide hindamine, turvaplaani koostamine .

Individuaalne tegevuskava koostatakse koostöös naise, vajadusel ka laste ja varjupaiga töötajaga. Tegevuskava koostamise protsess eeldab naise ja laste valmisolekut muutusteks. Tegevuskava elluviimist arutatakse kliendiga jooksvalt nõustamiste käigus ja vajadusel täiendatakse või muudetakse seda.

Teenuse eesmärgiks on naise arusaamine oma olukorrast ja võimalustest ning otsus alustada vägivallaringist väljumist, selleks vajalike sammude teadvustamine ja järkjärguline elluviimine.

Juhtumipõhist nõustamist viiakse läbi privaatses nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel.