PROJEKTID

3. Kohaliku omaalgatuse programm, sügis 2017

Seni on Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 3 töötanud aasta jooksul pakkunud 240 kliendile juhtumipõhist-, juriidilist- ja psühholoogilist nõustamist ning turvakodu tenust. Tuginedes sellele, et igal aastal otsib aina rohkem naisi abi ning suur hulk on ka korduvpöördumisi, tekkis vajadus teenust edasi arendada. Tänu Kohaliku omaalgatuse programmi toele tekkis meil võimalus täita oma unistus – luua tugigrupp, et kliendid saaksi mitmekülgsemat ning põhjalikumat teenust.

Suur tänu Rahandusministeeriumile ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, et nad rahastasid meie ideed täies ulatuses ja andsid võimaluse parandada meie kogukonda.

2. Kogukondliku turvalisuse 2017.aasta maakondlik toetusvoor

Lapsed on meie tulevik, nende muresid tuleb märgata ning leida lahendusi. Meil on rõõm tõdeda, et Jõgevamaa Naiste Tugikeskuse poolt kirjutatud projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, mille raames soetati 150 kaisukaru, mida jagatakse hädasolevatele lastele. Antud projekt sai täies ulatuses toetust (1587 EUR, millest omaosalus 5% – 80 EUR). Suur tänu selle eest Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja Siseministeeriumile, et saime võmaluse panustada Jõgevamaa tulevikku.

Kaisukarude kannavad endaga kaasas lasteabi info telefoninumbrit 116 111, kuhu saab vajadusel abisaamiseks pöörduda. Tegeledes täna meie laste probleemidega, neid toetades, kuulates, muresid lahendades investeerime turvalisemasse tulevikku.

1. Kohaliku omaalgatuse programm, kevad 2017

Tugikeskuse töötajate poolt kirjutatud projekt “Naiste tugikeskuses viibivate klientide elutingimuste parandamine” sai täies ulatuses toetust (854 EUR, millest 10% omaosalus), mille abil soetati turvakodusse uusi elektroonilisi seadmeid, mis muudavad pelgupaika otsivate naiste hetkelist elukeskkonda väärtuslikumaks. Lisaks osteti lauamänge, mis aitaksid luua emadel oma lastega hea ja vaba suhtluse.