Õigusabi

Juriidiline nõustamine- perekonnaseadusandluse, lähenemiskeelu, prokuratuuri ja kohtutega seotud küsimused.
Juriidilise nõustaja ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):

  • anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
  • selgitada välja ja avaldada (teeb teatavaks) kliendile, millised õigusnormid on neile täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist. Anda soovitusi kliendi tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks nende huvide ja õiguste kaitsmiseks. Teatada muudatustest õigusaktides, selgitada nende sisu ja mõju kliendile ning esitada soovitusi meetmete rakendamiseks;
  • koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
  • suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid

Ehk leiad vastuse oma küsimusele lehelt Jurist aitab