Seksuaalvägivalla õigusnõustamine

Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamine 2019-2020

Seksuaalvägivalla üleelanud saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu. Nõustamist toetab Justiitsministeerium.

Õigusnõustamist sooviv isik saab võtta ühendust ENVLiga kas telefoni või e-maili teel.Kontaktandmed ja juhised selleks on kättesaadavad seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste ja ohvriabi töötajate ning politsei kaudu. 

ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu kontakti hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendi kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste lähedal) või muus sobivas kohas.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad:

·         Tallinnas – Lääne-Tallinna Keskhaiglas (Sõle 23);

·         Tartus – Tartu Ülikooli Kliinikumis (L.Puusepa 8);

·         Pärnus – Pärnu Haiglas (Ristiku 1);

·         Kohtla-Järvel – Ida-Viru Keskhaiglas (Ilmajaama 12).

Keskused töötavad 24/7 ning abi on tasuta.http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald