Füüsiline vägivald

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine vastu teise isiku tahtmist põhjustades teisele inimesele vigastusi, füüsilist valu või isegi surma. Füüsiline vägivald on kõige kergemini tuvastatav vägivalla liik, kuna ohvril on tavaliselt nähtavad füüsilised kahjustused.

See sisaldab järgmisi tegevusi:

· Tõukamine;
· Kriimustamine;
· Kinni haaramine, raputamine;
· Mingi esemega viskamine;
· Löömine käe, jala või mingi esemega;
· Peksmine, sh mingi esemega peksmine;
· Juustest tirimine;
· Kägistamine, lämmatamine;
· Hammustamine;
· Mürgitamine;
· Põletamine;
· Kinnihoidmine; kinnisidumine;
· Külm- või tulirelva kasutamine;
· Jne